• Đề thi TN THPT năm 2021 minh họa (Môn Toán)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 337 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem chi tiết File đính kèm
 • Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán (Đề minh họa)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 490 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề tham khảo THPT QG 2020-Môn Toán
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 490 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề+HDC môn Toán khối 10,11 (HK1: 2018-2019)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 705 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Đề thi THPT QG 2018
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 752 lượt tải | 1 file đính kèm