• Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Toán (Đề minh họa)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề tham khảo THPT QG 2020-Môn Toán
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề+HDC môn Toán khối 10,11 (HK1: 2018-2019)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 234 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Đề thi THPT QG 2018
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 295 lượt tải | 1 file đính kèm