• Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Tiếng anh (Đề minh họa)
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 85 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề tham khảo THPT QG 2020-Môn Tiếng anh
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 80 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề+HDC môn Tiếng anh(HK1:2018 - 2019)
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 222 lượt tải | 1 file đính kèm