• Đề thi TN THPT năm 2021 minh họa (Môn Tiếng Anh)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 256 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem chi tiết File đính kèm
 • Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Tiếng anh (Đề minh họa)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 479 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề tham khảo THPT QG 2020-Môn Tiếng anh
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 453 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề+HDC môn Tiếng anh(HK1:2018 - 2019)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 590 lượt tải | 1 file đính kèm