• Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Tiếng anh (Đề minh họa)
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 124 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề tham khảo THPT QG 2020-Môn Tiếng anh
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 117 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề+HDC môn Tiếng anh(HK1:2018 - 2019)
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 260 lượt tải | 1 file đính kèm