• Đề thi TN THPT năm 2021 minh họa (Môn Sinh)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 310 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem chi tiết File đính kèm
 • Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh (Đề minh họa)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 382 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề tham khảo THPT QG 2020-Môn Sinh học
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 443 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề+HDC môn Sinh học(HK1: 2018 - 2019)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 611 lượt tải | 1 file đính kèm