• Đề thi TN THPT năm 2021 minh họa (Môn Hóa)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 254 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem chi tiết File đính kèm
 • Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa (Đề minh họa)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 448 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề tham khảo THPT QG 2020-Môn Hóa học
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 381 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề+HDC môn Hóa học 10,11(HK1:2018 - 2019)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 597 lượt tải | 1 file đính kèm