• Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa (Đề minh họa)
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 142 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề tham khảo THPT QG 2020-Môn Hóa học
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 112 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề+HDC môn Hóa học 10,11(HK1:2018 - 2019)
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 301 lượt tải | 1 file đính kèm