• Đề thi TN THPT năm 2021 minh họa (Môn GDCD)
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 258 lượt tải | 1 file đính kèm
    Xem chi tiết File đính kèm
  • Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn GDCD (Đề minh họa)
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 476 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề tham khảo THPT QG 2020-Môn GDCD
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 397 lượt tải | 1 file đính kèm