• Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa (Đề minh họa)
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 352 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề tham khảo THPT QG 2020-Môn Địa lí
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 324 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề +HDC môn Địa (10,11,12 HK1:2018 - 2019)
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 490 lượt tải | 1 file đính kèm