Lịch tuần

Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
09/12/2019
Sáng

Sinh hoạt cờ

Đoàn trường

Sân trường

BLĐ, GVCN

Tiết 1/sáng

Thứ Ba
10/12/2019
Sáng

Hoạt động bình thường

Thứ Tư
11/12/2019
Sáng

Hoạt động bình thường

Thứ Năm
12/12/2019
Sáng

Hoạt động bình thường

Thứ Sáu
13/12/2019
Sáng

Dự họp Kiểm điểm cuối năm Lãnh đạo Sở

Sở GDĐT

Phòng họp số 2

Đ/c Tòng

7h30

Thứ Bảy
14/12/2019
Chiều

Họp kiểm điểm Đảng viên cuối năm(đợt 1)

BTCB

Phòng đọc thư viện

Đảng viên

13h30