Lịch tuần

Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
14/10/2019
Sáng

Sinh hoạt cờ đầu tuần

Đoàn Trường

Sân trường

BLĐ, GVCN

Tiết 1/sáng

Thứ Ba
15/10/2019
Sáng

Hội ý BLĐ, VP chuẩn bị công tác thanh tra

HT

Phòng làm việc của HT

BLĐ, VP

8h00

Thứ Tư
16/10/2019
Sáng

Hoạt động bình thường

Thứ Năm
17/10/2019
Sáng

Họp cán bộ quản lý

Sở GDĐT Đồng Tháp

Hội trường Sở

Đ/c Tòng

08h00

Thứ Sáu
18/10/2019
Sáng

Hoạt động bình thường

Thứ Bảy
19/10/2019
Sáng

Hoạt động bình thường