Lịch tuần

Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
05/04/2021
Sáng

Sinh hoạt cờ đầu tuần

BTĐT

Sân trường

BLĐ, GVCN

Tiết 1/sáng

Họp chi ủy
BTCB Phòng đ/c Tòng Chi Ủy viên, Thư ký chi bộ 08h00
Thứ Ba
06/04/2021
Sáng

Hoạt động bình thường

Thứ Tư
07/04/2021
Chiều

Họp chi bộ

BTCB

Phòng đọc thư viện

Đảng viên

15h30

Thứ Năm
08/04/2021
Sáng

Hoạt động bình thường

Thứ Sáu
09/04/2021
Sáng

Hoạt động bình thường

Thứ Bảy
10/04/2021
Sáng

Hoạt động bình thường