Kết quả điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

 19/05/2021, 21:14

Học sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi liên hệ văn phòng để được nhận đơn phúc khảo

Thời gian phát và nhận đơn : Từ ngày công bố điểm thi đến 15h00 ngày 20/5/2021

Địa điểm phát và nhận đơn: Văn phòng trường THPT Lai Vung 3

Danh sách file (2 files)