• Kết quả điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 753 lượt tải | 2 file đính kèm
  Học sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi liên hệ văn phòng để được nhận đơn phúc khảoThời gian phát và nhận đơn : Từ ngày công bố điểm thi đến 15h00 ngày 20/5/2021Địa điểm phát và nhận đơn: Văn phòng trường THPT Lai Vung 3
 • Kết quả điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (Khối 10)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 950 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem chi tiết File đính kèm
 • Kết quả điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (Khối 11)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 710 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem chi tiết File đính kèm
 • Kết quả điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (Khối 12)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 541 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem chi tiết File đính kèm
 • Kết quả điểm kiểm tra học kỳ 1 khối 10,11(NH:2019 - 2020)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 805 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Kết quả điểm kiểm tra học kỳ 1 khối 12(NH:2019 - 2020)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 625 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kết quả điểm thi học kỳ 2 (2018 - 2019) khối 12 chính thức
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 668 lượt tải | 1 file đính kèm
  Trường THPT Lai Vung 3 công bố điểm chính thức thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 khối 12
 • Kết quả điểm thi HK1 - năm học 2018 - 2019 (khối 11)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 871 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kết quả điểm thi HK1 - năm học 2018 - 2019 (khối 12)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 708 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kết quả điểm thi HK1 - năm học 2018 - 2019 (khối 10)
  | Trường THPT Lai Vung 3 | 1050 lượt tải | 1 file đính kèm