ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG THPT LAI VUNG 3

1. Sứ mệnh

   Tập trung xây dựng nhà trường dạy và học có nề nếp, kĩ cương, đạt chất lượng cao để mỗi giáo viên và học sinh có cơ hội phát triển năng lực, tư duy sáng tạo và kĩ năng ứng dụng.

2. Tầm nhìn

       - Là một trong những trường THPT đạt hạng khá- tốt của tỉnh Đồng Tháp mà giáo viên và học sinh sẽ lựa chọn để dạy và học.

       - Là nơi mà giáo viên và học sinh có quyết tâm và khát vọng vươn lên trong định hướng nghề nghiệp và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

3. Giá trị

       - Tinh thần trách nhiệm.

       - Tình đoàn kết.

       - Sự hợp tác.

       - Lòng nhân ái.

       - Sự quyết tâm.

       - Khát vọng vươn lên.

       - Kĩ năng sống.

       - Phát triển bền vững.

       - Thành công.

Nguồn: Trích từ kế hoạch chiến lược