TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Trần Văn Tòng

Trưởng  ban

Điều hành chung

 

2

Lê Tấn Phát

P.Trưởng ban

Kiểm tra bài viết phong trào

 

3

Nguyễn Thanh Chủ

P.Trưởng ban

Kiểm tra bài viết chuyên môn

 

4

Nguyễn Thanh Trung

P.Trưởng ban

Admin website + Đăng tin

 

5

Trần Ngọc Thắm

Thành viên

Đăng tin

 

6   Đặng Thị Ly   Thành viên   Đăng tin 

7

Võ Văn Toàn

Thành biên

Biên tập viên tin tức Công đoàn, phong trào, tìm nguồn tài trợ

 

8

Trần Ngươn Kiệt

Thành viên

Tổng hợp, gửi bài viết tổ Toán - Tin

 

9

Trương Ngọc Linh

Thành viên

Tổng hợp, gửi bài viết tổ Tự nhiên

 

10

Nguyễn Thị Diễm Trang

Thành viên

Tổng hợp, gửi bài viết tổ Xã hội

 

11

Dương Minh Châu

Thành viên

Tổng hợp, gửi bài viết CĐGV

 

12

Cao Thành Công

Thành viên

Tổng hợp, gửi bài viết Hội LHTN