• Đề +HDC kiểm tra HK2(2018 - 2019) môn Ngữ Văn
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 698 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề+HDC môn Vật Lý(HK1: 2018 - 2019)
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 519 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề+HDC môn Ngữ Văn(HK1: 2018 - 2019)
    | Trường THPT Lai Vung 3 | 643 lượt tải | 1 file đính kèm