DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT LAI VUNG 3
NHIỆM KỲ: 2017 - 2022

TTHỌ TÊNCHỨC VỤCHỨC VỤ ĐOÀN TH
  1   Võ Văn Toàn   Giáo viên   Chủ tịch CĐCS
  2   Nguyễn Thị Minh Thư   Giáo viên   Phó Chủ tịch CĐCS
  3   Nguyễn Ngọc Quỳnh Hoa   Giáo viên   UV BCH
  4   Lê Minh Vĩnh   Giáo viên   UV BCH
  5   Dương Minh Châu   Giáo viên   UV BCH