DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG LAI VUNG 3

TTHọ tênChức vụChức vụ ĐảngTổ bộ môn
1./     Trần Văn TòngHiệu trưởngBí thư 
2./     Lê Tấn PhátP.Hiệu trưởngPhó BT 
3./     Nguyễn Thị Diễm TrangTTCMChi ủy viênTổ Ngữ Văn
4./     Trương Ngọc LinhTTCMĐảng viênTổ Lý
5./     Võ Văn ToànCT.CĐCSChi ủy viênTổ Hóa
6./     Nguyễn Thanh ChủP.Hiệu trưởngĐảng viênVăn Phòng
7./     Tô Bá TrungNhân viênĐảng viênVăn phòng
8./     Phạm Thu CúcNhân viênĐảng viênVăn Phòng
9./     Nguyễn Thị Huỳnh ThanhGiáo viênĐảng viênTổ GDCD
10./     Nguyễn Thị Ngọc GiàuGiáo viênĐảng viênTổ Tiếng Anh
11./     Nguyễn Thị PhảnhGiáo viênĐảng viênTổ GDCD
12./     Nguyễn Thị DễTTCMĐảng viênTổ Sử
13./     Dương Minh ChâuBT CĐGVĐảng viênTổ Địa
14./     Trần Ngọc ThắmGiáo viênĐảng viênTổ Tin học
15./     Lê Thị Ngọc LanTTCMĐảng viênTổ Sinh
16./     Hồ Tấn SĩTTCMĐảng viênTổ Hóa
17./     Trịnh Văn ThuấnGiáo viênĐảng viênTổ Sinh
18./    Nguyễn Vũ ChươngGiáo viênĐảng viênTổ Ngữ văn
19./     Nguyễn Thị Minh ThưP.CTCĐCS - TTCMĐảng viênTổ TD-QP
20./     Lê Ngọc ThảoGiáo viênĐảng viênTổ TD-QP
21./     Cao Thành CôngGiáo viênĐảng viênTổ Toán
22./     Trần Thị Ngọc MaiGiáo viênĐảng viênTổ Lý - CN
23./     Nguyễn Ngọc Quỳnh HoaGiáo viênĐảng viênTổ Ngữ Văn 
24./     Nguyễn Thanh TrungTTCMĐảng viênTổ Tin học
25./     Lê Minh VĩnhGiáo viênĐảng viênTổ Toán
26./     Nguyễn Thị Huỳnh AnhGiáo viênĐảng viênTổ Tiếng Anh
27./     Lê Thị Huỳnh HoaGiáo viênĐảng viênTổ Lý 
28./     Nguyễn Thị DiễmGiáo viênĐảng viênTổ Hóa
29./     Nguyễn Thị Kim HoaGiáo viênĐảng viênTổ Toán
30./     Nguyễn Thị Nguyệt MinhTTCMĐảng viênTổ Tiếng Anh
31./     Trần Văn TùngGiáo viênĐảng viênTổ Toán
32./     Trần Ngọc HươngGiáo viênĐảng viênTổ GDCD
33./     Lê Thị Hồng NươngGiáo viênĐảng viênTổ Ngữ Văn
34./     Võ Quốc VănTTCMĐảng viênTổ Địa
35./     Đặng Thị LyGiáo viênĐảng viênTổ Tin học
36./     Nguyễn Thị Tuyết NgaGiáo viênĐảng viênTổ Địa