DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG LAI VUNG 3

TTHọ tênChức vụChức vụ ĐảngTổ bộ môn
1./     Trần Văn TòngHiệu trưởngBí thư 
2./     Lê Tấn PhátP.Hiệu trưởngPhó BT 
3./     Nguyễn Thị Diễm TrangTổ trưởngChi ủy viênTổ Ngữ Văn
4./     Trương Ngọc LinhTổ trưởngChi ủy viênTổ Lý - CN
5./     Võ Văn ToànCT.CĐCSChi ủy viênTổ Hóa - Sinh
6./     Nguyễn Thanh ChủP.Hiệu trưởngĐảng viênVăn Phòng
7./     Tô Bá TrungNhân viênĐảng viênVăn phòng
8./     Phạm Thu CúcNhân viênĐảng viênVăn Phòng
9./     Nguyễn Thị Huỳnh ThanhGiáo viênĐảng viênTổ Sử - Địa - CD
10./     Nguyễn Thị Ngọc GiàuGiáo viênĐảng viênTổ Tiếng Anh
11./     Nguyễn Thị PhảnhGiáo viênĐảng viênTổ Sử - Địa - CD
12./     Nguyễn Thị DễTổ trưởngĐảng viênTổ Sử - Địa - CD
13./     Dương Minh ChâuBT CĐGVĐảng viênTổ Sử - Địa - CD
14./     Trần Ngọc ThắmGiáo viênĐảng viênTổ Toán - Tin
15./     Lê Thị Ngọc LanGiáo viênĐảng viênTổ Hóa - Sinh
16./     Hồ Tấn SĩGiáo viênĐảng viênTổ Hóa - Sinh
17./     Trịnh Văn ThuấnTổ trưởngĐảng viênTổ Hóa - Sinh
18./     Lê Thị Kiều DiễmGiáo viênĐảng viênTổ Lý - CN
19./     Nguyễn Thị Minh ThưGiáo viênĐảng viênTổ Lý - CN
20./     Lê Ngọc ThảoGiáo viênĐảng viênTổ Lý - CN
21./     Ngô Thị Kim LuyếnBT Đoàn trườngĐảng viênVăn phòng
22./     Cao Thành CôngGiáo viênĐảng viênTổ Toán - Tin
23./     Trần Thị Ngọc MaiGiáo viênĐảng viênTổ Lý - CN
24./     Nguyễn Ngọc Quỳnh HoaGiáo viênĐảng viênTổ Ngữ Văn 
25./     Nguyễn Thanh TrungTTVPĐảng viênTổ văn phòng
26./     Lê Minh VĩnhGiáo viênĐảng viênTổ Toán - Tin
27./     Nguyễn Thị Huỳnh AnhTổ trưởngĐảng viênTổ Tiếng Anh
28./     Lê Thị Huỳnh HoaGiáo viênĐảng viênTổ Lý - CN
29./     Nguyễn Thị DiễmGiáo viênĐảng viênTổ Hóa - Sinh
30./     Nguyễn Thị Kim HoaGiáo viênĐảng viênTổ Toán - Tin
31./     Nguyễn Thị Nguyệt MinhGiáo viênĐảng viênTổ Tiếng Anh
32./     Trần Văn TùngGiáo viênĐảng viênTổ Toán - Tin
33./     Trần Ngọc HươngGiáo viênĐảng viênTổ Văn phòng
34./     Lê Thị Hồng NươngGiáo viênĐảng viênTổ Ngữ Văn
35./     Võ Quốc VănGiáo viênĐảng viênTổ Sử - Địa - GDCD