TTTên sáng kiến kinh nghiệmTác giả
1Giải pháp liên kết dữ liệu giữa các phần mềm Pmis, CSDL ngành, Vnedu được thống nhất tại Trường THPT Lai Vung 3.Nguyễn Thanh Trung
2Thuyết trình kết hợp sân khấu hoá truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” – Phương pháp dạy học hiệu quả tạo hứng thú và khắc sâu kiến thức bài học cho học sinh lớp 12A1 Trường THPT Lai Vung 3Nguyễn Ngọc Quỳnh Hoa
3

Rèn luyện tư duy đa chiều cho học sinh 12 bằng phương pháp dạy học phát triển phẩm chất năng lực, thông qua văn bản Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)

Lê Thị Hồng Nương
4

Thiết kế và vận dụng có hiệu quả các bài tập nhận thức trong dạy học môn Địa lý lớp 12 ở Trường THPT Lai Vung 3.

Dương Minh Châu
5

Một số hiệu quả bước đầu trong việc sưu tầm Infographics vào thiết kế bài giảng dạy học trực tuyến môn Địa lí khối 12 năm học 2021 – 2022

Võ Quốc Văn
6

Đồ dùng dạy học tự làm đơn giản, kết hợp sản phẩm thủ công và điện thoại thông minh kết nối OTG với: “Bộ thí nghiệm mini về tổng hợp các ánh sáng đơn sắc thành ánh sáng trắng” – Phương thức rất hiệu quả để kích thích hứng thú và khắc sâu kiến thức mới trong tiết học Vật lí cho học sinh khối 12.

Trần Thị Ngọc Mai