Wednesday, 29/09/2021 - 00:29|
Thực hiện tốt khẩu hiệu "5K" của Bộ Y tế
Thông báo về việc hợp đồng Giáo viên năm học 2021 - 2022
Thông báo về việc tựu trường năm học 2021 - 2022
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo “Đường dây nóng”
Bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thư gửi Nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học sinh, học viên
Công đoàn Giáo dục tỉnh Đồng Tháp tiếp tục vinh dự nhận Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Công điện về tổ chức khai giảng và chuẩn bị năm học mới trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
Thông báo về việc hợp đồng Giáo viên năm học 2021 - 2022
Thông báo về việc hợp đồng Giáo viên năm học 2021 - 2022
Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 - 2025
Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 - 2025
Thông báo về việc tựu trường năm học 2021 - 2022
Thông báo về việc tựu trường năm học 2021 - 2022
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo “Đường dây nóng”
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo “Đường dây nóng”
Bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thư gửi Nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học sinh, học viên
Thư gửi Nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học sinh, học viên
Công đoàn Giáo dục tỉnh Đồng Tháp tiếp tục vinh dự nhận Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Công đoàn Giáo dục tỉnh Đồng Tháp tiếp tục vinh dự nhận Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Công điện về tổ chức khai giảng và chuẩn bị năm học mới trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Công điện về tổ chức khai giảng và chuẩn bị năm học mới trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 195
Tháng 09 : 11.135
Tháng trước : 7.669
Năm 2021 : 81.192
WEBSITE SỞ - BỘ
WEBSITE TRƯỜNG THPT
WEBSITE CHÍNH QUYỀN
WEBSITE DẠY HỌC