Saturday, 11/07/2020 - 20:28|
TẬP THỂ CBGV-NV, HỌC SINH TRƯỜNG THPT LAI VUNG 3 HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO "NÓI KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA"
Đoàn trường THPT Lai Vung 3 thực hiện chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ năm 2020
Giao lưu bóng đá gắn với hoạt động “thanh niên khỏe tuổi 18”
Nâng cao năng lực giáo viên hiện đại
Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020
Hệ thống thông tin hỗ trợ thi TN THPT, xét ĐH-CĐ năm 2020
Đại hội Đảng viên chi bộ trường THPT Lai Vung 3 khóa 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày hội tư vấn khởi nghiệp cho học sinh Đồng Tháp
Các tỉnh dự kiến lùi thời gian tựu trường
Đoàn trường THPT Lai Vung 3 thực hiện chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ năm 2020
Đoàn trường THPT Lai Vung 3 thực hiện chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ năm 2020
Giao lưu bóng đá gắn với hoạt động “thanh niên khỏe tuổi 18”
Giao lưu bóng đá gắn với hoạt động “thanh niên khỏe tuổi 18”
Nâng cao năng lực giáo viên hiện đại
Nâng cao năng lực giáo viên hiện đại
Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020
Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020
Hệ thống thông tin hỗ trợ thi TN THPT, xét ĐH-CĐ năm 2020
Hệ thống thông tin hỗ trợ thi TN THPT, xét ĐH-CĐ năm 2020
Đại hội Đảng viên chi bộ trường THPT Lai Vung 3 khóa 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội Đảng viên chi bộ trường THPT Lai Vung 3 khóa 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày hội tư vấn khởi nghiệp cho học sinh Đồng Tháp
Ngày hội tư vấn khởi nghiệp cho học sinh Đồng Tháp
Các tỉnh dự kiến lùi thời gian tựu trường
Các tỉnh dự kiến lùi thời gian tựu trường
Tiêp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 27/03/20

Căn cứ công văn số 137/UBND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Căn cứ công văn số 80/SGDĐT-VP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Thống kê truy cập
Hôm nay : 134
Hôm qua : 158
Tháng 07 : 2.740
Tháng trước : 5.552
Năm 2020 : 34.022
WEBSITE SỞ - BỘ
WEBSITE TRƯỜNG THPT
WEBSITE CHÍNH QUYỀN
WEBSITE DẠY HỌC