Sunday, 01/11/2020 - 07:24|
TẬP THỂ CBGV-NV, HỌC SINH TRƯỜNG THPT LAI VUNG 3 HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO "NÓI KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA"
Một số quy định mới đối với giáo viên có hiệu lực thi hành
Nội dung về giáo dục và đào tạo trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng
Chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hơn 40 nghìn lượt thí sinh Đất Sen hồng tham gia thi trực tuyến tìm hiểu Luật Bình đẳng giới
Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá XI: Cùng nhau viết tiếp “Giấc mơ Sen”
Công bố Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá mới
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021
Đoàn Kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết tại huyện Thanh Bình
Một số quy định mới đối với giáo viên có hiệu lực thi hành
Một số quy định mới đối với giáo viên có hiệu lực thi hành
Nội dung về giáo dục và đào tạo trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng
Nội dung về giáo dục và đào tạo trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng
Chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hơn 40 nghìn lượt thí sinh Đất Sen hồng tham gia thi trực tuyến tìm hiểu Luật Bình đẳng giới
Hơn 40 nghìn lượt thí sinh Đất Sen hồng tham gia thi trực tuyến tìm hiểu Luật Bình đẳng giới
Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá XI: Cùng nhau viết tiếp “Giấc mơ Sen”
Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá XI: Cùng nhau viết tiếp “Giấc mơ Sen”
Công bố Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá mới
Công bố Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khoá mới
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021
Đoàn Kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết tại huyện Thanh Bình
Đoàn Kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết tại huyện Thanh Bình
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 162
Tháng 11 : 18
Tháng trước : 8.270
Năm 2020 : 65.672
WEBSITE SỞ - BỘ
WEBSITE TRƯỜNG THPT
WEBSITE CHÍNH QUYỀN
WEBSITE DẠY HỌC