Sunday, 17/01/2021 - 17:12|
TẬP THỂ CBGV-NV, HỌC SINH TRƯỜNG THPT LAI VUNG 3 HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO "NÓI KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA"
Các cơ sở giáo dục tỉnh Đồng Tháp nghỉ Tết Tân Sửu 10-11 ngày
Chỉ đạo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 lĩnh vực giáo dục; đầu tư công và quản lý, sử dụng tài sản công
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Nhiệm vụ của ngành giáo dục trong Nghị quyết số 01/NQ-CP
Tập huấn Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cho giáo viên năm 2020
Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức các hoạt động, sự kiện tại các cơ sở giáo dục Tết Tân Sửu
Tập huấn công tác Giáo dục bảo vệ môi trường năm 2020
Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2021 của Trường Đại học Đồng Tháp (Dự kiến)
Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2021 của Trường Đại học Đồng Tháp (Dự kiến)
Các cơ sở giáo dục tỉnh Đồng Tháp nghỉ Tết Tân Sửu 10-11 ngày
Các cơ sở giáo dục tỉnh Đồng Tháp nghỉ Tết Tân Sửu 10-11 ngày
Chỉ đạo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 lĩnh vực giáo dục; đầu tư công và quản lý, sử dụng tài sản công
Chỉ đạo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 lĩnh vực giáo dục; đầu tư công và quản lý, sử dụng tài sản công
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Nhiệm vụ của ngành giáo dục trong Nghị quyết số 01/NQ-CP
Nhiệm vụ của ngành giáo dục trong Nghị quyết số 01/NQ-CP
Tập huấn Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cho giáo viên năm 2020
Tập huấn Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cho giáo viên năm 2020
Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức các hoạt động, sự kiện tại các cơ sở giáo dục Tết Tân Sửu
Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức các hoạt động, sự kiện tại các cơ sở giáo dục Tết Tân Sửu
Tập huấn công tác Giáo dục bảo vệ môi trường năm 2020
Tập huấn công tác Giáo dục bảo vệ môi trường năm 2020
Thống kê truy cập
Hôm nay : 260
Hôm qua : 627
Tháng 01 : 6.183
Tháng trước : 8.885
Năm 2021 : 6.183
WEBSITE SỞ - BỘ
WEBSITE TRƯỜNG THPT
WEBSITE CHÍNH QUYỀN
WEBSITE DẠY HỌC