Saturday, 14/12/2019 - 15:24|
TẬP THỂ CBGV-NV, HỌC SINH TRƯỜNG THPT LAI VUNG 3 HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO "NÓI KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA"
Lịch kiểm tra học kỳ 1 khối 10, 11 năm học 2019 - 2020
Tổ chức tập huấn sử dụng thiết bị phòng ngoại ngữ cấp THCS và THPT năm học 2019-2020
Bài thi mẫu kỳ thi năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2020
Ngoại khóa chủ đề “Đại số tổ hợp – Xác suất” của tổ Toán trường THPT Lai Vung 3
Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 dành cho khối 12
Tổ Ngữ văn tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Văn học lần 1 năm học 2019 - 2020
Không còn chế độ “Viên chức suốt đời” từ ngày 01/7/2020
Lịch kiểm tra học kỳ 1 khối 10, 11 năm học 2019 - 2020
Lịch kiểm tra học kỳ 1 khối 10, 11 năm học 2019 - 2020
Tổ chức tập huấn sử dụng thiết bị phòng ngoại ngữ cấp THCS và THPT năm học 2019-2020
Tổ chức tập huấn sử dụng thiết bị phòng ngoại ngữ cấp THCS và THPT năm học 2019-2020
Bài thi mẫu kỳ thi năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2020
Bài thi mẫu kỳ thi năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2020
Danh sách phòng kiểm tra HK1 năm học 2019 - 2010 khối 12
Danh sách phòng kiểm tra HK1 năm học 2019 - 2010 khối 12
Ngoại khóa chủ đề “Đại số tổ hợp – Xác suất” của tổ Toán trường THPT Lai Vung 3
Ngoại khóa chủ đề “Đại số tổ hợp – Xác suất” của tổ Toán trường THPT Lai Vung 3
Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 dành cho khối 12
Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 dành cho khối 12
Tổ Ngữ văn tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Văn học lần 1 năm học 2019 - 2020
Tổ Ngữ văn tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Văn học lần 1 năm học 2019 - 2020
Không còn chế độ “Viên chức suốt đời” từ ngày 01/7/2020
Không còn chế độ “Viên chức suốt đời” từ ngày 01/7/2020
Thống kê truy cập
Hôm nay : 316
Hôm qua : 326
Tháng 12 : 4.039
Tháng trước : 6.365
Năm 2019 : 69.763
WEBSITE SỞ - BỘ
WEBSITE TRƯỜNG THPT
WEBSITE CHÍNH QUYỀN
WEBSITE DẠY HỌC