Monday, 10/08/2020 - 01:12|
TẬP THỂ CBGV-NV, HỌC SINH TRƯỜNG THPT LAI VUNG 3 HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO "NÓI KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA"
Thông báo phúc khảo bài thi TS lớp 10 năm học 2020 - 2021
CLB Ngoại ngữ trường THPT Lai Vung 3 tổ chức sinh hoạt định kỳ năm học 2019-2020.
TRƯỜNG THPT LAI VUNG 3 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH “KHI TÔI 18” GẮN VỚI LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH NĂM HỌC 2019-2020
Đoàn trường THPT Lai Vung 3 ra quân thực hiện chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ năm 2020
Giao lưu bóng đá gắn với hoạt động “thanh niên khỏe tuổi 18”
Nâng cao năng lực giáo viên hiện đại
Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020
Hệ thống thông tin hỗ trợ thi TN THPT, xét ĐH-CĐ năm 2020
Thông báo phúc khảo bài thi TS lớp 10 năm học 2020 - 2021
Thông báo phúc khảo bài thi TS lớp 10 năm học 2020 - 2021
CLB Ngoại ngữ trường THPT Lai Vung 3 tổ chức sinh hoạt định kỳ năm học 2019-2020.
CLB Ngoại ngữ trường THPT Lai Vung 3 tổ chức sinh hoạt định kỳ năm học 2019-2020.
TRƯỜNG THPT LAI VUNG 3 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH “KHI TÔI 18” GẮN VỚI LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH NĂM HỌC 2019-2020
TRƯỜNG THPT LAI VUNG 3 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH “KHI TÔI 18” GẮN VỚI LỄ TRI ÂN VÀ TRƯỞNG THÀNH NĂM HỌC 2019-2020
Đoàn trường THPT Lai Vung 3 ra quân thực hiện chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ năm 2020
Đoàn trường THPT Lai Vung 3 ra quân thực hiện chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ năm 2020
Giao lưu bóng đá gắn với hoạt động “thanh niên khỏe tuổi 18”
Giao lưu bóng đá gắn với hoạt động “thanh niên khỏe tuổi 18”
Nâng cao năng lực giáo viên hiện đại
Nâng cao năng lực giáo viên hiện đại
Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020
Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020
Hệ thống thông tin hỗ trợ thi TN THPT, xét ĐH-CĐ năm 2020
Hệ thống thông tin hỗ trợ thi TN THPT, xét ĐH-CĐ năm 2020
Tiêp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 27/03/20

Căn cứ công văn số 137/UBND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Căn cứ công văn số 80/SGDĐT-VP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 71
Tháng 08 : 1.216
Tháng trước : 5.816
Năm 2020 : 38.314
WEBSITE SỞ - BỘ
WEBSITE TRƯỜNG THPT
WEBSITE CHÍNH QUYỀN
WEBSITE DẠY HỌC